Feromoner


Feromoner är ett doftämne som djur och människor avger för att kommunicera och locka sexuella partners. Feromoner verkan helt på det omedvetna planet. Styrkan på dess inverkan skiljer sig mellan olika arter. Exempel på stark inverkan är när galten i parningstider frustar saliv över suggan, som genast fryser i parningsställning.

Så stark inverkan har naturligtvis inte feromoner på människan men genom ökad forskning inom området på senare tid har man kunnat bevisa att även människor utsöndrar och reagerar på feromoner. Detta har i sin tur lett till att en hel industri för feromonparfymer, d.v.s. parfymer som påstås öka din sexuella dragningskraft, har vuxit upp.

Besök gärna attraktion.se som är ett företag som säljer feromonparfymer. Från deras hemsida hittar du länkar till vetenskapliga rapporter och tidningsartiklar inom området feromoner.